Může člověka zotročit technika?

19.8. 2020 (Aktualizováno: 26.8. 2020)

Může člověka zotročit technika?

Jak jsem uvedl v úvaze ,,Je to vůbec možné?“, věřím, že jsme skrze elektronické technologie propojováni s určitými energetickými poli. Tato pole se tvoří stejnorodými myšlenkami lidí a současně zůstávají ve spojení se svými tvůrci. Každý, kdo se svými myšlenkami spojí s takovým polem, je současně spojen se všemi ostatními, kteří do tohoto pole přispěli svými myšlenkami a směrem své touhy. Tím se takové pole stále více posiluje, rozšiřuje a má větší a větší vliv na všechno, co má nějakou podobnou energetickou stopu. Člověk je tak mimo své vlastní chtění napojen na ,,obrovský generátor“, který v něm jeho přání mnohonásobně zesiluje. Pokud se mu nepodaří to dostat pod kontrolu, proces se stále více zesiluje, až ovládne jeho mysl a on se stává ,,nástrojem“ těchto sil. Není jistě bez viny, sám se připojil a nepokusil se ,,odpojit včas“, dokud to ještě nebylo silnější, než on. Proto v tomto stavu potřebuje ,,pomoc zvenčí“. Nemůže mu však pomoci člověk, který je taky napojený na stejné silové pole, musí stát vně a mít oporu v jiných silách. Jeho směrování musí být jiného druhu. To neznamená, že musí být dokonalý, církevně či mysticky založený. Musí to být ,,pevný člověk“, který je v životě pevněji zakotven a nepodléhá nějakým sklonům, protože ty vždy člověka oslabují. Jen člověk spojený s jinými poli má sílu pomoci ,,závislákovi“, ale jen tehdy, když on sám se pevně rozhodne k uvolnění ze své závislosti. Jeho chtění je pro připoutání i uvolnění to nejdůležitější, protože je to jeho vlastní vůle, která se s něčím spojila.

Základem svobody člověka je poznání – tedy pochopení toho, co on sám dělá, čemu je vystaven, co jej ovlivňuje a jak jej to ovlivňuje. Když se člověk snaží pochopit, pak vždy nalezne patřičné informace, případně i patřičné pomocníky…začíná to vše jeho chtěním a rozhodnutím. Nikdo tedy není ,,obětí závislostí“. Dnešní doba je proradná v tom, že média, reklama, peníze, to vše cíleně ,,láká“ člověka do nějakých závislostí, aby na něm někdo vydělal nebo aby jej nějak ovládnul. Je tedy nutné být k sobě důsledný a ke světu bdělý…

-ZF-