Je to vůbec možné?

19.8. 2020 (Aktualizováno: 26.8. 2020)

Je to vůbec možné?

Filmová tvorba je prosycena horory, záhrobní tématikou, zombie. Je něco takového reálné i ve vztahu člověk-počítač?

Může na nás ,,cosi sahat z počítače“ jako v hororech? Nebo je to jen jakási zvrácená fantazie?

Myšlenka je energie… Energie má ,,nějakou formu“, i když pro nás dost možná abstraktní. Energie může být nějakým způsobem zformována do tvaru. Energie a její projevy jistě podléhají zákonitostem, z nichž některé věda poznala, ale jiné ještě čekají na objevení. Každé lidské chtění, i když se odehraje jen v myšlenkách, vytváří nějakou energetickou stopu, která má jisté schopnosti a vlastnosti. Věřím, že k těmto vlastnostem paří i přitažlivost, která nutí podobné útvary ke spojení, a tím i k posílení. Člověk se tak neustále spojuje s čímsi, co nevidí, co jej však ovlivňuje. Tak i určitý druh činnosti přináší člověku nějaké spojení, které zpětně pociťuje buď pozitivně nebo negativně. Cítí, že ho to ,,baví“ a že ho to přitahuje a nutí k opakování nebo ho to nebaví, odpuzuje, otravuje, rozčiluje… To vždy podle druhu oněch sil, forem a jeho vlastního směrování. I člověk jako takový je nějakým souhrnem energií, které mají hmotnou formu. Po rozpadu hmoty, tedy po smrti těla, musí podle zákona zachování energie ,,cosi zbýt“. A to ,,cosi“ chápu jako energetickou podstatu člověka, kterou pojmenováváme ,,osobností“. A tato ,,osobnost“ má stejné zvyky, sklony a záliby, jako měla v pozemské tělesné existenci. Pokud byl její velkou zálibou počítač, pak to nezmizí, ale tato osobnost bude hledat, jak si dopřát tuto radost. Počítač už nemá a hmota je mu nepřístupná, je už jiné podstaty, kterou můžeme pojmenovat ,,energetickou“. Může najít spojení jen s jinou ,,energetickou podstatou“ a tou je pouze jiný člověk sedící někde u počítače… Tak skutečně můžeme, a podle mého i jsme, ovlivňováni odkudsi ze záhrobí. Nemá to tu hororovou formu, není to ta hrůza, ale nic až tak dobrého to taky není. Počítače a technologie používající energie o vyšších frekvencích jsou pak dobrým nosičem pro spojení ,,energetických podstat“ s námi. Čím více je člověk navázaný na tyto technologie svým nadšením, touhou, sklonem, tím je spojení pevnější. ,,Energetické osobnosti“ mohou snáze dosáhnout spojení a tlačí na pozemského člověka u počítače pomocí jeho myšlenek /to jsou také energetické útvary/ a jeho sklonu a toto v něm posilují. Tak vzniká ,,závislost“, kdy by člověk už rád počítač vypnul, ale pořád ho to ,,pudí“ aby ještě udělal toto, podíval se na tamto…a čas utíká a utíká. Je dobré si to uvědomit a udržet tyto děje pod kontrolou. Svou touhu a vášeň by měl člověk spíše věnovat ,,živým tvorům“ a techniku používat smysluplně, ale bez toho citového náboje, který má patřit jiným entitám…a dějům.

-ZF-